Cung cấp hệ thống chữa cháy khí FM200 thương hiệu Masteco, PNP nhập khẩu Hàn Quốc. Bình chữa cháy khí FM200, HFC-227EA treo tường.

Chữa cháy khí FM200 Masteco

Bình chữa cháy tự động FM200

EnglishVietnamese