CPVC là Polyvinyl Clorua Clo hóa. CPVC được ứng dụng trong đường ống nước chữa cháy, đường nước thải và trong hệ thống ống bảo vệ dây điện chống cháy.

CPVC AIKANG/Hàn Quốc

Phụ kiện nối ren CPVC Aikang

CPVC AIKANG/Hàn Quốc

Mang xông CPVC Aikang/Hàn Quốc

EnglishVietnamese