Ống CPVC chữa cháy Yunsung Vina cung cấp có các kích thước từ DN25-DN32-DN40-DN50-DN80-DN100. DN là đường kính danh nghĩa.

CPVC AIKANG/Hàn Quốc

Ống CPVC Aikang nhập khẩu

CPVC AIKANG/Hàn Quốc

Mang xông CPVC Aikang/Hàn Quốc

EnglishVietnamese