Cũng như các phụ kiện của ống nhựa. Phụ kiện CPVC chữa cháy cũng bao gồm tê, cút, chếch, măng xông và các phụ kiện nối ren khác.

CPVC AIKANG/Hàn Quốc

Khớp nối mềm CPVC Aikang

CPVC AIKANG/Hàn Quốc

Phụ kiện nối ren CPVC Aikang

EnglishVietnamese