Vị trí lắp đặt ống gió chống cháy EI theo QCVN 06:2021/BXD

Theo QCVN 06:2021/BXD – quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình là quy định mới nhất thì; các đường ống và thiết bị của hệ thống hút khói phải được làm từ vật liệu không cháy, có giới hạn chịu lửa phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan hiện hành.

EI30Ống hút khói đi ngang: Các đường  ống và thiết bị  của hệ  thống hút khói đối với các trường hợp khác nằm trong phạm vi khoang cháy được phục vụ.
Van Hệ thống hút xả khói ra ngoài đối với các hành lang, sảnh, hành lang bên (không được dùng van cầu trì nhiệt)
Ống tăng áp đi ngang của: hệ  thống cấp không khí vào để  bảo vệ chống khói (tăng áp)  đối với các  ống dẫn khí của hệ  thống cấp khí vào bảo vệ  cho các buồng thang bộ  và giếng thang máy, cũng như cho các khoang đệm ngăn cháy ở  các cao trình trên mặt đất
EI45Ống hút khói: Các đường  ống và thiết bị  của hệ  thống hút khói đối với đường ống và  kênh dẫn  khói theo phương đứng nằm trong  phạm vị  của khoang cháy được phục vụ, khi hút sản phẩm cháy trực tiếp tại khu vực phục vụ đó
Van Hệ thống hút xả khói ra ngoài đối với các phòng  có mặt đồng thời 50 người trở  lên, tính theo Bảng G.9 (Phụ lục G), trong một khoảng thời gian nhất định và đối với các sảnh thông tầng (không được dùng van cầu trì nhiệt)
EI60Ống hút khói đi ngang Tầng hầm, nhà để xe: Các đường  ống và thiết bị  của hệ  thống hút khói đối với các đường  ống và  kênh dẫn  khói  nằm  trong  phạm vi của  khoang  cháy được phục vụ, khi sử dụng để thải khói từ các gara để xe dạng kín
Van chặn lửa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phần tử nhiệt; Không thấp hơn EI 60, khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới hạn chịu lửa REI 60
Van Hệ thống hút xả khói ra ngoài đối với các gian để xe ô tô và các hành lang cách ly của gara kín (không được dùng van cầu trì nhiệt)
Ống tăng áp trục đi ngang tầng hầm, Gara và trục đứng tăng áp trên mặt đất: Ống của hệ  thống cấp không khí vào để  bảo vệ chống khói (tăng áp)  đối với các ống dẫn khí theo tầng của hệ thống cấp khí vào cho các khoang đệm ngăn cháy, các hành lang cách ly của gara kín
EI90
Van chặn lửa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phần tử nhiệt; Không thấp hơn EI 90, khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới hạn chịu lửa REI 120 hoặc lớn hơn
EI120Ống hút khói đi ngang ngoài khoang cháy: Các đường  ống và thiết bị  của hệ  thống hút khói đối với các đường  ống và  kênh dẫn  khói  nằm bên ngoài phạm vi  của khoang cháy  mà hệ  thống đó phục vụ; khi đó tại các  vị  trí   đường  ống và  kênh  khói đi  xuyên  qua tường, sàn ngăn cháy của khoang cháy không được lắp các van ngăn cháy loại thường mở
Van chặn lửa: Không thấp hơn EI 90, khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới hạn chịu lửa REI 120 hoặc lớn hơn
Ống tăng áp trục đứng tầng hầm, Gara: Đối  với  các  ống  dẫn  khí  thẳng  đứng  và  các  kênh dẫn  nằm trong  phạm  vi khoang cháy mà chúng phục vụ
EI180Ống hút khói trục đứng tầng hầm, Gara: Đối  với  các  ống  dẫn  khí  thẳng  đứng  và  các  kênh dẫn  nằm trong  phạm  vi khoang cháy mà chúng phục vụ.

ỐNG GIÓ CHỐNG CHÁY ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC HỆ THỐNG

■ Hệ thống thông gió (Mechanical Ventilation System)■ Hệ thống thông gió hút khói bãi đỗ xe (Car Park Extraction System)
■ Hệ thống hút khói (Smoke Extraction System)■ Hệ thống hút khói trong nhà bếp (Kitchen Extraction System)
■ Hệ thống thông gió / hút khói kép (Dual Ventilation / Smoke Extraction System)■ Hệ thống thông gió điều áp/ tăng áp (Pressurization Duct)

Ghi chú: Thông tin mang tính chất tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese